Higiena pracy – Jak wpływa na efektywność pracowników?

Higiena pracy – Jak wpływa na efektywność pracowników?

Higiena pracy to bardzo szerokie zagadnienie obejmujące przede wszystkim warunki w środowisku pracy. Obejmują one zarówno czynniki w zakresie bezpieczeństwa, jak i higienicznych warunków pracy. Wbrew pozorom czynniki te mają bardzo duży wpływ na poziom pracy pracowników. W jaki sposób higiena pracy wpływa na efektywność pracowników? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Czym jest higiena pracy?

Jest to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ochrony przed możliwymi zagrożeniami. 

Higiena pracy obejmuje również działania zapobiegające wystąpieniu chorób zawodowych oraz innych schorzeń związanych z nieodpowiednimi warunkami. Jej zadaniem jest również monitorowanie stanu zdrowia i życia pracowników oraz określanie i ocena ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków, specjaliści z dziedziny psychologii pracy mogą zalecać konkretne działania, takie jak na przykład zmiana sposobu wykonywania pracy, zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej lub zmiana sposobu organizacji pracy. Ogólnie rzecz biorąc, celem higieny pracy jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków dla wszystkich pracowników, aby zadbać o ich zdrowie i wysoką efektywność.

Przepisy dotyczące zasad higieny pracy – Obowiązki pracodawcy

Przepisy dotyczące zasad ochrony pracy określają obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków dla swoich pracowników. Wszelkie zasady dotyczące higieny pracy zostały zawarte w dziale X Kodeksu Pracy. 

Oto kilka przykładów takich obowiązków:

 • Ocena ryzyka zawodowego – Pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego oraz do wprowadzania odpowiednich środków zapobiegawczych, jeśli istnieje ryzyko zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników.
 • Zapewnienie właściwych warunków pracy – Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia czystych i bezpiecznych pomieszczeń, oświetlenia, narzędzi itp. Warto zadbać o odpowiednio częste sprzątanie biura.
 • Zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej – Pracownicy powinni mieć dostęp do środków ochrony indywidualnej.
 • Szkolenia z bezpieczeństwa – Każdy pracownik powinien być przeszkolony, by posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu zasad BHP.
 • Raportowanie wypadków i chorób zawodowych – Pracodawcy są zobowiązani do raportowania wszelkich wypadków do odpowiednich organów kontrolnych, takich jak na przykład Państwowa Inspekcja Pracy.

Obowiązki pracowników w kontekście higieny pracy

Należy jednak również pamiętać, że także pracownicy mają szereg obowiązków związanych z zachowaniem przepisów z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w pracy. 

Oto kilka przykładów:

 • Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa – Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Powinni stosować się do instrukcji i procedur bezpieczeństwa oraz używać sprzętu i narzędzi zgodnie z przeznaczeniem.
 • Dbanie o czystość i porządek – Odpowiedni ład i porządek w miejscu pracy, ma wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie, jak i na efektywność pracowników. Ważne jest przede wszystkim, sprzątanie hal magazynowych i produkcyjnych gdzie mogą wystąpić różne szkodliwe substancje.
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej – Pracownicy powinni korzystać z odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak na przykład okulary ochronne, rękawice ochronne czy maski, jeśli w miejscu pracy istnieje ryzyko zagrożenia dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa.
 • Dbanie o swoje zdrowie – Pracownicy powinni dbać o swoje zdrowie, ponieważ może to mieć wpływ na ich bezpieczeństwo i wydajność w miejscu pracy. Należy również informować przełożonych o wszelkich chorobach czy urazach, które mogą mieć wpływ na świadczenie pracy.
 • Raportowanie niebezpieczeństw i usterek – Pracownicy powinni informować swoich przełożonych o wszelkich niebezpieczeństwach czy usterkach, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia innych osób.

Jak higiena pracy wpływa na efektywność pracownika?

Dobre warunki oraz odpowiednie dbanie o bezpieczeństwo pracy mogą mieć pozytywny wpływ na efektywność pracowników. Oto kilka przykładów jak zapewnienie pracownikom warunków pracy może wpływać na efektywność:

 • Pracownicy, którzy pracują w czystych i bezpiecznych warunkach, są mniej narażeni na choroby zawodowe czy inne schorzenia związane z warunkami pracy. Dzięki temu mogą lepiej się czuć i być bardziej wydajni.
 • Pracownicy, którzy są mniej narażeni na choroby zawodowe czy inne schorzenia związane z warunkami pracy, są również mniej narażeni na absencję chorobową. Dzięki temu pracodawcy mogą zmniejszyć koszty związane z absencją chorobową i lepiej zarządzać zasobami ludzkimi.
 • Pracownicy, którzy pracują w czystych i bezpiecznych warunkach, są mniej rozproszeni i mogą skupić się na swojej pracy. Dzięki temu mogą wykonywać swoje obowiązki szybciej i dokładniej, co przekłada się na lepszą jakość pracy.
 • Pracownicy, którzy czują się bezpieczni i zdrowi, są bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy. Dzięki temu mogą być bardziej zaangażowani i zmotywowani w czasie pracy, do osiągania lepszych wyników.
 • Pracownicy, którzy pracują w czystych i bezpiecznych warunkach, są bardziej skłonni do wymiany informacji i współpracy z innymi.

Brak zachowania przepisów bezpieczeństwa – Konsekwencje

Brak zachowania odpowiedniej higieny miejsca pracy może prowadzić do różnych negatywnych konsekwencji zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. 

Oto kilka przykładów takich konsekwencji:

 • Nieodpowiednie warunki mogą prowadzić do wystąpienia chorób zawodowych, takich jak na przykład astma czy choroby układu oddechowego. Może to spowodować konieczność wypłaty odszkodowań czy zasiłków chorobowych, a także zmniejszenie wydajności pracowników.
 • Nieodpowiednie warunki wykonywanej pracy mogą prowadzić do wypadków przy pracy, które mogą mieć poważne skutki zdrowotne dla pracowników. Może to również prowadzić do konieczności wypłaty odszkodowań czy zasiłków chorobowych oraz do wzrostu kosztów ubezpieczenia.
 • Obniżenie ergonomii warunków pracy może prowadzić do obniżenia jakości, ponieważ pracownicy mogą być rozpraszani lub zmęczeni z powodu nieodpowiednich warunków. Może to prowadzić do spadku wydajności i wzrostu kosztów.
 • Brak zachowania odpowiedniej czystości bezpieczeństwa może prowadzić do obniżenia morale i zadowolenia pracowników. Może to prowadzić do wzrostu rotacji pracowników i trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników.
 • Kary finansowe – Brak zachowania odpowiednich zasad BHP może prowadzić do nałożenia kar finansowych przez odpowiednie organy kontrolne, takie jak na przykład Państwowa Inspekcja Pracy.

Ergonomia warunków pracy – Podsumowanie

Zachowanie odpowiednich przepisów BHP z jednej strony jest obowiązkiem pracodawcy, natomiast z drugiej pozwoli zapewnić pracownikom idealne okoliczności pracy. Zadbanie o higieniczne wykonywanie pracy z pewnością podniesie efektywność pracowników. Aby zadbać o odpowiednie warunki, warto zatroszczyć się przede wszystkim o odpowiednią czystość na stanowiskach pracy. Jeśli szukasz odpowiedniej firmy do sprzątania biur we Wrocławiu, to świetnie trafiłeś. Skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty!